CĂN HỘ 208, 3A02, 602, 902
Click vào hình để xem rõ hơn